Niemcy - powrót

Poczdam to miast w niemieckiej Brandenburgii, leżące nad rzeką Hawelą. Centrum kulturalne i ważny ośrodek naukowy Niemiec. Obecnie Poczdam jest także dużym i znaczącym centrum akademickim. Siedzibę ma tu wiele instytutów badawczych, wyższe uczelnie, najstarsze na świecie studio filmowe o nazwie Babelsberg.  Jako miasto tolerancji religijnej Poczdam przyciągał inne narodowości, w związku z czym pozostały po nich osiedla: rosyjska kolonia Alexandrowka, czeskie osiedle tkaczy Nowawes i Dzielnica Holenderska z antykwariatami, restauracjami i kawiarniami są atrakcjami miasta. Światowa historia pisała się w szacownych salach Pałacu Cecilienhof w Nowym Ogrodzie. Tam podczas Konferencji Poczdamskiej w 1945 roku dyskutowali Churchill, Truman i Stalin o podziale Niemiec po II wojnie światowej. Sanssouci to kompleks parkowo-pałacowy Fryderyka II, wpisany obecnie na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W budynku przypominającym meczet mieści się maszyna parowa, która dawniej napędzała mechanizmy doprowadzające wodę do fontanny Sanssouci. W Poczdamie znajduje się też Kościół św. Piotra i Pawła – jedyny obiekt z tego okresu historycznego, a także poczdamska Brama Brandenburska.