Niemcy - powrót

Akwizgran - miasto w Północnej Nadrenii-Westfalii (240 tys. mieszk.), w pobliżu granicy z Belgią i Holandią; ośrodek kulturalny i turystyczny. Chlubą miasta jest wzniesiona przez Karola Wielkiego na początku IX w. katedra z ośmioboczną kaplicą pałacową. Świątynia wyposażona przez fundatora w liczne relikwie z Ziemi Świętej i będąca miejscem spoczynku jej fundatora, jest od tysiąca lat celem licznych pielgrzymek religijnych i najazdów turystów. Katedra usytuowana jest w środku urokliwego starego miasta. Centralnym punktem rozległego rynku (Marktplatz) jest XIV-wieczny ratusz, zbudowany na ruinach pałacu Karola. Najcenniejsze muzea miasta to Neue Galerie-Sammlung Ludwig, prezentujące wybitną kolekcję sztuki współczesnej oraz muzeum prasowe - Aachens Zeitungsmuseum.