Korea Południowa - powrót

Gyeongju to miasto w prowincji Gyeongsang Północny, około 280 tys. mieszkańców. Ze względu na zachowane tu zabytki miasto jest ważnym ośrodkiem turystycznym w skali kraju. Gyeongju ma bogatą historię, między VII a X wiekiem było stolicą państwa Silla. Z tamtego okresu zachowały się tu m. in. fundamenty pałacu, dawne obserwatorium astronomiczne i kamienna pagoda Punhwangsa z VII wieku. W rejonie miasta odkryto też wiele starożytnych grobów z kamiennymi nasypami nad drewnianą komorą grobową. Historyczne dzielnice miasta wpisano w 2000 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W okolicach Gyeongju znajdują się jednak dwa obiekty, wpisane na listę UNESCO już wcześniej - w 1995 roku - jako jedne z pierwszych miejsc w kraju: świątynia buddyjska Bulguksa i świątynia skalna Seokguram.