Kenia - powrót

Czy jest możliwe aby 250 km jechać ponad 8 godzi. W Kenii tak. Droga pomiędzy Parkiem Narodowym Tsavo a Amboseli przypomina tor przeszkód. Niekończące się wyboje, wodne cieki przecinające drogę, niekończący się potok ludzi maszerujących do szkoły sklepu czy na pole. Domowe zwierzęta wylegujące się w błotnych nieckach. Cała ta egzotyka po kilku godzinach staje się trudnym do zniesienia wyzwaniem. Jedynie widok dzikich zwierzą spoglądających czujnym okiem na zdezelowane, warczące samochody, przypomina nam cel naszej afrykańskiej przygody.