Jordania - powrót

Góra Nebo leży w zachodniej części Jordanii, nieopodal wybrzeża Morza Martwego i Madaby. Ze szczytu rozciąga się wspaniała panorama doliny Jordanu, skalistego wybrzeża a przy dobrej pogodzie można stąd dostrzec wieże kościołów na Górze Oliwnej. Według tradycji to właśnie stąd Mojżesz miał zobaczyć Ziemię Obiecaną, do której prowadził Izraelczyków, miejsce jest czczone przez chrześcijan, Żydów i muzułmanów. Na szczycie znajduje się Sanktuarium Mojżesza i park archeologiczny, którymi opiekują się franciszkanie z samodzielnej Kustodii Ziemi Świętej. Przy klasztorze działa franciszkański Instytut Archeologiczny prowadzący wykopaliska na terenie Moabu. Góra Nebo wymieniana jest w Starym Testamencie w opisie Exodusu i podboju Kanaanu. W Księdze Powtórzonego Prawa Bóg nakazuje Mojżeszowi wejść na Górę Nebo i zobaczyć ziemię Kanaanu, którą daje w posiadanie Izraelitom. Mojżesz i Aaran sprzeniewierzyli się Bogu w obozie Meriba i dlatego nigdy nie weszli do Ziemi Obiecanej.