<%@ Language=JavaScript %> Nowa strona 1

Japonia powrót

NIKKO - jest jednym z najpiękniejszych miejsc w Japonii. Już sama nazwa '"słoneczny blask' jest zapowiedzią czegoś niezwykłego. I tak jest w istocie. Początki Nikko sięgają polowy ósmego wieku. Tradycja głosi, ze kiedy po raz pierwszy buddyjski duchowny Shodo Shonin(735-817) ujrzał całą okolicę opromienioną czterema barwnymi obłokami, uznał on to za znak dany mu przez Buddę. Wybudował zatem świątynię na górze Futura. Aby dotrzeć na górę trzeba było przejść przez rwącą rzekę Daiya, w czym pomogły kapłanowi dwa olbrzymie węże. W 1636 roku został tu przerzucony most, który nazwano 'Świętym Mostem'. Był on przeznaczony dla szoguna i cesarskich gości. W 1902 powódź zniszczyła most, który został odbudowany dwa lata później. Udostępniano go pielgrzymom i przybyszom tylko w dzień święta chramu Toshogu, wzniesionego na cześć Ieayasu-założyciela szogunatu Tokugawa. Podobno przy budowie tego chramu pracowało około cztery i pół miliona ludzi, a dla jego ozdobienia użyto dwu i pół miliona płytek złota. Warto też wspomnieć o trzech słynnych malpkach: Mizaru, Iwazaru, Kikazaru. Saru(zaru) znaczy po japońsku małpa. Mizaru oznacza małpę, która nic nie widzi, Iwazaru małpkę, która nic nie mówi i wreszcie małpka, która nic nie słyszy Kikazaru.