Gruzja - powrót

Upliscyche - miasto wykute w skale, zbudowane zostało na lewym, urwistym i wysokim brzegu rzeki Kury. W średniowieczu, w czasie największego rozwoju gospodarczego i politycznego, w skalnym mieście mieszkało około 25 tys. ludzi. Mimo zniszczeń, jakie spowodowało wielkie trzęsienie ziemi w roku 1920, zachowało się sporo miejsc i obiektów wartych zobaczenia. Ogromna cytadela zajmowała powierzchnię dziewięciu hektarów. W mieście był sprawny system zaopatrzenia w wodę, świątynia pogańska, w której składano ofiary z mężczyzn, później ze zwierząt. W czasach chrześcijańskich wybudowano w jej miejscu trójnawową bazylikę. Zachowały się także pozostałości budowli z czasów rzymskich – bo i Imperium Romanum władało obszarami współczesnej Gruzji. Upliscyche to najstarsze skalne miasto wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.