Gruzja - powrót

Mccheta jest jednym z najstarszych miast Gruzji. Położona na ważnym trakcie handlowym, łączącym brzeg Morza Czarnego z miastami na kaspijskim wybrzeżu istniała już w głębokiej starożytności. Przez kilka wieków Mccheta była stolicą gruzińskiego królestwa Iberii (od III wieku p.n.e. aż do V wieku n.e., gdy król Wachtang Gorgasali przeniósł stolicę do Tbilisi). Rezydujący w Mcchecie iberyjski król Mirian III w 317 r. przyjął chrześcijaństwo, dlatego też miasto do dziś jest siedzibą najwyższych władz Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego. Istniejąca w Mcchecie katedra Sweti Cchoweli, wybudowana w XI w. oraz Monastyr Dżwari (VI w.) należą do najważniejszych zabytków budownictwa sakralnego w Gruzji. W Mcchecie zachowały się ponadto pozostałości wielu innych średniowiecznych i starożytnych budowli:. Miasto zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.