Gruzja - powrót

Gori to stolica prowincji Shida Kartili. Miasto znane jest przede wszystkim jako miejsce urodzenia Iosifa Wissarinowicza Dżugaszwili czyli Józefa Stalina. Zresztą dom, w którym się urodził i żył do 1883 r. znajduje się w poświęconym jego osobie muzeum. Do 2010 r. przed miejskim ratuszem stał pomnik Stalina. Dwukrotnie próbowano go zburzyć ale mieszkańcy Gori protestowali. Pomnik usunięto (nie informując mieszkańców miasta) dopiero w czerwcu 2010 roku, pod osłoną nocy. Obecnie jedyny pomnik Stalina znajduje się przed jego muzeum. Ulica imienia Józefa Stalina pozostała do dnia dzisiejszego. Jak zapowiadają pracownicy muzeum, w przeciągu dwóch lat ma zostać otwarte nowe skrzydło poświęcone zbrodniom stalinowskim a samo muzeum ma otrzymać nową nazwę Muzeum Stalinizmu. Poza muzeum w Gori znajduje się ciekawa, górująca nad miastem twierdza a kilka kilometrów od Gori rozciąga się, również warte odwiedzenia skalne miasto.