Finlandia - powrót

Laponia - najdalej na północ wysunięty region Finlandii. Laponia stanowi rozległą wyżynę o wysokości 300-400 m n.p.m., ponad którą wznoszą się do 800 m n.p.m. pojedyncze twardzielce kwarcytowe (tuntury). Liczne jeziora (największe Inari). Klimat polarny, długa, mroźna zima, krótkie lato. Naturalną roślinność stanowi tundra, na południu lasy sosnowe i świerkowe.