Czechy - powrót

Czeska Szwajcaria znajduje się w północnej części Czech na Wyżynie Dieczyńskiej. Park Narodowy utworzony został w 2000 roku ze względu na charakterystyczne ukształtowanie terenu. Park znany jest z formacji skalnych, naturalnych ekosystemów oraz fauny i flory. Charakterystyczne dla terenu są piaskowcowe miasta skalne, jurajskie, wapienne skały wzdłuż Bílého potoku i inne skały przyjmujące postać ścian, bram, baszt, szczelin, wąwozów i innych. Brama Pravcicka to wyjątkowy zabytek przyrody, będący największą naturalną bramą skalną na naszym kontynencie. Jest uważana za najpiękniejszą formację skalną w Szwajcarii Czeskiej i stała się symbolem całego regionu. Jej wymiary imponujące - rozpiętość łuku u podstawy wynosi 26,5m, wysokość otworu 16 m, szerokość 7-8m, minimalna grubość - 3 m, szczytowa płyta bramy leży na wysokości 21m od jej podstawy. Ale gdy patrzy się na bramę z bliska, wydaje się być jeszcze większa.

zobacz - Saska Szwajcaria